Permanent Mission of Belgium to the UN
Home Welkom - Bienvenue

Welkom - Bienvenue

Als lid en medeoprichter van de Verenigde Naties heeft België deze organisatie steeds benaderd als het effectieve instrument voor multilateralisme in antwoord op het groeiende aantal uitdagingen. Het is voor mij een groot privilege om in deze lijn mijn land en de internationale gemeenschap te mogen dienen. Ik doe dit met toewijding, de hulp van heel mijn team en in nauwe samenwerking met al mijn collega's.

Z.E. dhr. Philippe Kridelka - Permanent Vertegenwoordiger van België

 

Membre fondateur de l’Organisation des Nations Unies, la Belgique n’a jamais cessé d’en faire l’outil du multilatéralisme efficace en vue de répondre au nombre croissant des défis. C’est, pour moi, un grand privilège de pouvoir servir dans cette ligne mon pays et la communauté internationale. Je le fais avec conviction, avec l’aide de toute mon équipe et en étroite collaboration avec tous mes collègues.

S.E. M. Philippe Kridelka - Représentant permanent de la Belgique