Permanent Mission of Belgium to the UN
Home About us Job opportunities & internships

Job opportunities & internships

Veuillez trouver la version française ici

Stagemogelijkheden bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in New York

De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in New York biedt een beperkt aantal stagemogelijkheden voor jonge universitairen. Stagiair(e)s draaien mee in het team van de Permanente Vertegenwoordiging en krijgen een unieke kans om ervaring op te doen in een multilaterale omgeving.

Stageperiode

De stage duurt circa drie maanden. De stageplaatsen zijn ingedeeld in vier stageperiodes:

 • Q1: januari-maart: 3 stageplaatsen
 • Q2: april-juni: 3 stageplaatsen
 • Q3: juli-september: 2 stageplaatsen
 • Q4: oktober-december (jaarlijkse sessie van de Algemene Vergadering): 4 stageplaatsen

Selectiecriteria

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats dienen kandidaat-stagiair(e)s te voldoen aan de volgende criteria:

 • in laatste jaar of recent afgestudeerd te zijn (Master, Master na Master) 
 • gespecialiseerd te zijn in een VN-relevante studie (internationaal recht, internationale betrekkingen, geschiedenis, politieke wetenschappen, communicatie)
 • een ruime interesse voor internationale betrekkingen, een goede kennis van het VN-systeem
 • te beschikken over een sterk analytisch vermogen
 • uitstekende redactievaardigheden
 • zeer goede communicatievaardigheden (sociale media, praktische ingesteldheid, ervaring met organisatie van events)
 • een zeer goede talenkennis (Frans, Nederlands en Engels)

Taken van de stagiair

Het stagewerk is interessant en gevarieerd; de stagiair(e)s verrichten hoofdzakelijk de volgende taken:

 • bijwonen van VN-vergaderingen en opvolgen van werkzaamheden van VN-organen, namelijk de Algemene Vergadering en ECOSOC
 • rapporteren, achtergrondinformatie opzoeken
 • diplomaten ondersteunen bij het voorbereiden van dossiers
 • helpen bij de organisatie van vergaderingen, seminaries en evenementen, etc.

Praktische informatie

De stages bij de Permanente Vertegenwoordiging zijn onbezoldigd; er zijn geen vergoedingen voor verzekeringen, reis- en verblijfskosten. Kandidaten dienen hier ter dege rekening mee te houden. Op vraag van de stagiair(e)s kan de post virtuele stages vanop afstand overwegen. 

Sollicitatieprocedure

Kandidaten geïnteresseerd in een stage dienen een volledig sollicitatiedossier in te dienen:

 • Een curriculum vitae
 • Een sollicitatiebrief met daarin motivatie en voorkeur stageperiode
 • Een aanbevelingsbrief ondertekend door een universiteitsprofessor

Kandidaat-stagiair(e)s dienen hun motivatiebrief te richten aan H.E. Mr. Philippe Kridelka, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger. Het sollicitatiedossier dient per e-mail te worden verstuurd naar Mevr. Marie-Adélaïde Matheï (marie-adelaide.mathei@diplobel.fed.be) en Mr. Ewout Stoefs (ewout.stoefs@diplobel.fed.be). Pre-geselecteerde kandidaten zullen voor een interview gecontacteerd worden. De selectie vindt plaats drie maanden voor het aanvangen van de stage. 

 

Possibilités de stage à la Représentation permanente de la Belgique auprès des Nations Unies à New York

La Représentation permanente de la Belgique auprès des Nations Unies à New York offre un nombre limité de possibilités de stages pour de jeunes universitaires. Les stagiaires font partie de l’équipe de la Représentation permanente et bénéficient d’une occasion unique d’acquérir une expérience dans un environnement multilatéral.

Période de stage

Les stages sont d’une durée d’environ trois mois et peuvent se faire durant quatre périodes :

 • Q1: janvier-mars : 3 postes
 • Q2: avril-juin : 3 postes
 • Q3: juillet-septembre : 2 postes
 • Q4: octobre-décembre (session annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies) : 4 postes

Critères de sélection

Pour être pris en considération pour un stage, les candidats stagiaires doivent répondre aux critères suivants :

 • être en dernière année ou avoir obtenu un diplôme de fin d’études universitaires (Master / Master après Master) 
 • titulaire d’une spécialisation dans un domaine pertinent (droit international, relations internationales, histoire, sciences politiques, communication)
 • intérêt pour les relations internationales, bonne connaissance du système des Nations Unies
 • excellente capacité de synthèse et d’analyse
 • excellente capacité de rédaction
 • très bonnes aptitudes en communication (réseaux sociaux, organisations d'événements, etc.)
 • très bonne maîtrise des langues (français, néerlandais et anglais)

Tâches des stagiaires

Le travail de stage est intéressant et varié; les stagiaires effectuent les tâches suivantes :

 • assister à des réunions aux Nations Unies et suivre les activités d’organes onusiens, notamment l’Assemblée générale et l’ECOSOC
 • rédiger des rapports et effectuer des recherches
 • seconder les diplomates dans l’établissement de dossiers
 • assister dans l’organisation de réunions, de séminaires et d'évènements, etc.

Informations pratiques

A noter que les stages à notre mission ne sont pas rémunérés. De plus, les frais de voyage, d’assurances et de séjour ne sont pas remboursés. Des stages virtuels (à distance) peuvent être envisagés pour les stagiaires qui en font la demande.

Introduction de candidature

Les candidats intéressés par un stage doivent envoyer un dossier contenant :

 • un curriculum vitae
 • une lettre de motivation indiquant la période souhaitée
 • une lettre de recommandation, signée par un professeur d’université

Les candidats stagiaires doivent adresser leur demande de stage à S.E. M. Philippe Kridelka, Ambassadeur, Représentant permanent. Le dossier doit être envoyé par e-mail à Mme Marie-Adélaïde Matheï (marie-adelaide.mathei@diplobel.fed.be) et M. Ewout Stoefs (ewout.stoefs@diplobel.fed.be). Les candidats présélectionnés seront contactés pour une interview. La sélection des candidats a lieu 3 mois avant l'entrée en fonction.