Permanent Mission of Belgium to the UN
Home About us Job opportunities & internships

Job opportunities & internships

Veuillez trouver la version française ici

Stagemogelijkheden bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in New York

De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in New York biedt een beperkt aantal stageplaatsen voor jonge universitairen. Stagiair(e)s draaien mee in het team van de Permanente Vertegenwoordiging en krijgen een unieke kans om ervaring op te doen in een multilaterale omgeving.

Stageperiode

De stage duurt drie maanden. De stageplaatsen zijn ingedeeld in vier stageperiodes:

 • Q1: januari-maart
 • Q2: april-juni
 • Q3: juli-september
 • Q4: oktober-december (jaarlijkse sessie van de Algemene Vergadering)

Selectiecriteria

De stage moet plaatsvinden in het kader van een universitair studieprogramma op masterniveau, master-na-masterniveau of doctoraatsniveau. Concreet betekent dit dat de stage moet kunnen meetellen voor ECTS (studiepunten). 

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats dienen kandidaat-stagiair(e)s te voldoen aan de volgende criteria:

 • een ruime interesse voor internationale betrekkingen, een goede kennis van het VN-systeem
 • te beschikken over een sterk analytisch vermogen
 • uitstekende redactievaardigheden
 • goede communicatievaardigheden (sociale media, praktische ingesteldheid, ervaring met organisatie van events)
 • goede talenkennis (Frans, Nederlands en Engels)

Taken van de stagiair

Het stagewerk is interessant en gevarieerd. De stagiair(e)s verrichten hoofdzakelijk de volgende taken:

 • bijwonen van VN-vergaderingen en opvolgen van werkzaamheden van VN-organen, namelijk de Algemene Vergadering en ECOSOC
 • rapporteren, achtergrondinformatie opzoeken
 • diplomaten ondersteunen bij het voorbereiden van dossiers
 • helpen bij de organisatie van vergaderingen, seminaries en evenementen, etc.

Praktische informatie

De stages bij de Permanente Vertegenwoordiging zijn onbezoldigd; er zijn geen vergoedingen voor verzekeringen, reis- en verblijfskosten. Kandidaten dienen hier ter dege rekening mee te houden.

Sollicitatieprocedure

Kandidaten geïnteresseerd in een stage dienen een volledig sollicitatiedossier in te dienen:

 • Een curriculum vitae
 • Een sollicitatiebrief met daarin motivatie en voorkeur stageperiode
 • Een aanbevelingsbrief ondertekend door een universiteitsprofessor
 • Een document waaruit blijkt dat de stage plaatsvindt in het kader van universitaire studies

Kandidaat-stagiair(e)s dienen hun motivatiebrief te richten aan Mr. Philippe Kridelka, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger. Het sollicitatiedossier dient per e-mail te worden verstuurd naar Mevr. Marie-Adélaïde Matheï (marie-adelaide.mathei@diplobel.fed.be) ten laatste 3 maanden voor het begin van de stage. Pre-geselecteerde kandidaten zullen voor een interview gecontacteerd worden. 

 

Possibilités de stage à la Représentation permanente de la Belgique auprès des Nations Unies à New York

La Représentation permanente de la Belgique auprès des Nations Unies à New York offre un nombre limité de places de stages pour de jeunes universitaires. Les stagiaires font partie de l’équipe de la Représentation permanente et bénéficient d’une occasion unique d’acquérir une expérience dans un environnement multilatéral.

Période de stage

Les stages durent trois mois et peuvent se faire durant quatre périodes :

 • Q1: janvier-mars 
 • Q2: avril-juin 
 • Q3: juillet-septembre
 • Q4: octobre-décembre (session anuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies)

Critères de sélection

Le stage doit avoir lieu dans le cadre d’un programme d’études universitaires de niveau master, master complémentaire ou doctoral. Concrètement, cela signifie que le stage doit pouvoir compter pour des ECTS (crédits d’étude). 

Pour être pris.es en considération pour un stage, les candidat.es stagiaires doivent répondre aux critères suivants :

 • intérêt pour les relations internationales, bonne connaissance du système des Nations Unies
 • excellente capacité de synthèse et d’analyse
 • excellente capacité de rédaction
 • bonnes aptitudes en communication (réseaux sociaux, organisations d'événements, etc.)
 • bonne maîtrise des langues (français, néerlandais et anglais)

Tâches des stagiaires

Le travail de stage est intéressant et varié. Les stagiaires effectuent les tâches suivantes :

 • assister à des réunions aux Nations Unies et suivre les activités d’organes onusiens, notamment l’Assemblée générale et l’ECOSOC
 • rédiger des rapports et effectuer des recherches
 • seconder les diplomates dans l’établissement de dossiers
 • assister dans l’organisation de réunions, de séminaires et d'évènements, etc.

Informations pratiques

Les stages à la Représentation permanente ne sont pas rémunérés; les frais de voyage, d’assurances et de séjour ne sont pas remboursés. 

Introduction de candidature

Les candidat.es intéressé.es par un stage doivent envoyer un dossier contenant :

 • un curriculum vitae
 • une lettre de motivation indiquant la période souhaitée
 • une lettre de recommandation, signée par un professeur d’université
 • un document prouvant que le stage se déroulera dans le cadre d'études universitaires

Les candidat.es stagiaires doivent adresser leur demande de stage à M. Philippe Kridelka, Ambassadeur, Représentant permanent. Le dossier doit être envoyé par e-mail à Mme Marie-Adélaïde Matheï (marie-adelaide.mathei@diplobel.fed.be) au plus tard trois mois avtn le début du stage. Les candidat.es présélectionné.es seront contactés pour une interview.